Rekvisition

Har du fått rekvisition från ditt sjukhus så har du rätt till ersättning för en viss del eller hela perukens kostnad. Ta med din rekvisition vid ditt första besök hos oss. Hos oss så räcker oftast rekvisitionen som betalningsmedel då vi har bra avtal med våra leverantörer.

Peruker och hårersättning ersätter landstinget för en maxkostnad mellan 3300–7000 kronor (beroende på landsting) under en 12 mån period efter besök hos läkare.
Ramlar ditt hår av med fläckar i hårbotten eller diffust så rekommenderas vi dig att ta kontakt med vården. Det kan mycket väl vara så att du är berättigad en rekvisition enligt första punkten nedan:

*För långvarigt behov av peruk eller hårersättning (alopecia totalis, alopecia areata eller medfödda hår defekter.)

*För kortvarigt behov av peruk eller hårersättning (behov av cellgifts eller strålbehandling.)